مرور برچسب

داستان

بچه‌ها با داستان‌ها زندگی می‌کنند. معمولا دغدغه‌هایشان از داستان‌هایی که می‌بینند یا می‌شنوند منشاء می‌گیرد و راه حل‌هایشان مشابه همان چیزی خواهد بودکه قبلا تماشا کرده‌اند. پس حالا که داستان و قصه این قدر نقش مهمی در رویاها و رفتارهای کودکان دارد چه بهتر داستان‌ مناسب سن‌شان را تماشا کنند. حالا با…
ادامه مطلب ...