قصه‌های سرزمین لبخند، قسمت دوم

داستان کودکان (قسمت دوم)

بی‌بی عطرآگین و گل آرزو

دومین قصه سرزمین لبخند
چقدر خوبه چند لحظه از وقتمونو با کودکانمون بگذرونیم.
.
با همدیگه بشینیم و یه قصه زیبا رو با صدای دلنشین آقای بهرام شاه محمدلو گوش کنیم
و برای چند دقیقه از دغدغه‌های روزمره دور باشیم.