قصه‌های سرزمین لبخند، قسمت اول

داستان کودکان: سفر به شهر لبخند

سفر به شهر لبخند

این هم از اولین قصه با صدای گرم و شیرین آقای بهرام شاه‌محمدلو 

کمتر کسی هست که از صدای قصه‌گوی مهربان خاطره نداشته باشه، اگه شما هم مثل ما معتقدید که بچه‌هامون به شنیدن قصه‌های پر از لبخند نیاز دارن، این قصه‌ها رو به گوش بچه‌هایی که می‌شناسید برسونید.